Over gastvrijheid - Jacques Derrida e.a.

Jacques Derrida e.a.

Over gastvrijheid
Boom, 2016, 136 p.

Het boekje Over gastvrijheid bevat een rede en een bewerking van twee colleges, die Jacques Derrida in 1996 uitsprak en gaf. Vooral de twee colleges zijn er de oorzaak van, dat de tekst slingert, associatief is. Maar het doel blijft helder: het gaat om het nadenken over gastvrijheid in een wereld, die wellicht minder kosmopolitisch is dan filosoof Kant zou willen. Het gaat met name om de tegenstelling tussen het zogenaamde natuurrecht, een oerprincipe m.b.t. gastvrijheid (we zouden dit moeten willen vanuit onze ethiek) met daar tegenover onze geformaliseerde leefwereld. Toch blijft het niet bij associatief en theoretisch denken. Derrida stelt opnieuw het idee van de vluchtstad aan de orde, daarmee aansluitend bij oude tradities en bij Levinas. Zou het idee van de vluchtstad die tegenstelling kunnen opheffen? N.B. De epiloog in het boekje is geschreven door Anne Dufourmantelle. Ze vertelt daarin over de wijze, waarop zij de colleges van Derrida heeft ervaren. Dat is interessant, omdat zij nieuwe beelden oproept en nieuwe metaforen gebruikt. Maar voor het debat over gast¬vrijheid minder relevant.

Internetlinks in de leeswijzer: