Overspoeld door eindigheid. Inleiding in de metafysica - Charles Vergeer

Charles Vergeer

Overspoeld door eindigheid. Inleiding in de metafysica
Damon 2015, 204 p.

Metafysica is een lastig en omstreden onderdeel van de wijsbegeerte. Ze stelt vragen die boven onze wereld en werkelijkheid uitgaan, vragen ook waarop nauwelijks antwoord is te geven. Wat is de aard van onze werkelijkheid? Wie zijn wij? Wat moeten we hier? Vanaf Plato dacht de wijsbegeerte dat deze vragen wel zijn te beantwoorden, maar sinds Immanuel Kant weten we dat dat niet meer kan, omdat we niet buiten onszelf kunnen treden. Deze inleiding in de metafysica heeft het karakter van denkoefeningen in het onder woorden brengen van onze wereld en werkelijkheid. Charles Vergeer, docent filosofie en publicist, leidt ons aan de hand van met name Aristoteles, Kant en Heidegger door de geschiedenis van de metafysica en laat ook zien dat het begrip ‘metafysica’ steeds een andere betekenis krijgt. Hij pleit voor een ‘natuurlijke’ metafysica die de dingen zélf laat spreken. Het boek vraagt om geduldige lezing (drie uiltjes) en vergroot de sensitiviteit voor metafysische vragen. Het kan in één of twee avonden besproken.

Internetlinks in de leeswijzer: