Het vogelhuis - Eva Meijer

Eva Meijer

Het vogelhuis
Cossee 2016, 282 p
  • E-book

In Het Vogelhuis vertelt Eva Meijer, schrijver, filosoof en dierenactivist, het leven van Len Howard, Engelse biologe en violiste uit de vorige eeuw, die haar leven wijdde aan het bestuderen en omgaan met de vogels in de tuin van haar geïsoleerd liggende huisje op het Engelse platteland. Het gaat vooral over het gedrag en de omgang met koolmeesjes. Op de achtergrond spelen WO1 en WO2.
De koolmees Sterre speelt een bijzondere rol in het verhaal. Het bijzondere van dit boek is dat het je dwingt na te denken over vragen als: hoe verhouden mensen zich tot dieren, hoe denken dieren over mensen. Mooie, beeldende, ontroerende taal.

Na lezing ga je heel anders en intensiever kijken naar de meesjes, spechten, merels, roodborstjes en eksters in je eigen tuin. En herken je hun gedrag. Dat kan een boek teweegbrengen.

Links genoemd in de leeswijzer