Swing Time - Zadie Smith

Zadie Smith

Swing Time
Prometheus 2016, 448 p.
  • E-book

Het is 1982 in Noordwest-Londen. 2 Gekleurde meisjes in Noordwest-Londen raken met elkaar bevriend als zij voor het eerst naar balletles gaan. Ondanks de tegenstellingen, één meisje heeft een ambitieuze moeder en een vader die zijn zinloze bestaan wel prima vindt, de ander een obese moeder en een afwezige vader, blijven zij altijd bevriend. Het ene meisje heeft talent en maakt carrière in de dans.
De ander heeft geen talent maar blijft wel altijd zijdelings betrokken bij deze wereld. Hoewel de één carrière maakt heeft de ander een leven dat bestaat uit vallen en opstaan. Indrukwekkend is hoe beiden omgaan met de verschillen in afkomst, relaties en toekomst-verwachtingen.

Swing Time is een hartverwarmend verhaal. Zadie Smith is één van de meest getalenteerde Britse auteurs en schetst zoals altijd een interessant beeld van het leven in Noordwest-Londen en West-Afrika. Dit boek nodigt uit snel op zoek te gaan naar haar andere titels.

Er is een gesproken versie van de leeswijzer beschikbaar bij de organisatie Passend Lezen.

Links genoemd op de website

  • Toef Jaeger: ‘Helaas… geen dans met platvoeten’. Op de website van NRC, 17 november 2016. 
  • Justin Waerts: ‘Tussen het persoonlijke en het politieke’. Op de website Tzum.nl, 25 november 2016. 
  • Hans Bouman: ‘Zadie Smith stelt identiteit en teleurstelling centraal’. Op de website van de Volkskrant, 19 november 2016.