Het proces tegen Hitler. De Bierkellerputsch en de opkomst van nazi-Duitsland - David King

David King

Het proces tegen Hitler. De Bierkellerputsch en de opkomst van nazi-Duitsland
Prometheus 2017, 352 p.
  • E-book

Na een uitvoerige beschrijving van de hoofdrolspelers en hun motieven behandelt de schrijver het beruchte proces tegen Hitler wegens hoogverraad (de mislukte putsch van 9 november 1923) van dag tot dag met gebruikmaking van de getuigenverklaringen pro en contra de aangeklaagden en een nauwkeurige lezing van alle processtukken, de commentaren op het proces in de binnen- en buitenlandse pers en nooit eerder gepubliceerde bronnen. De auteur laat zien hoe een onbekende idealist tijdens en door het proces veranderde in een demagoog die de massamedia uitstekend wist te manipuleren.

Links genoemd in de leeswijzer