Het proces tegen Hitler. De Bierkellerputsch en de opkomst van nazi-Duitsland - David King

David King

Het proces tegen Hitler. De Bierkellerputsch en de opkomst van nazi-Duitsland
Prometheus 2017, 352 p.
  • E-book

Na een uitvoerige beschrijving van de hoofdrolspelers en hun motieven behandelt de schrijver het beruchte proces tegen Hitler wegens hoogverraad (de mislukte putsch van 9 november 1923) van dag tot dag met gebruikmaking van de getuigenverklaringen pro en contra de aangeklaagden en een nauwkeurige lezing van alle processtukken, de commentaren op het proces in de binnen- en buitenlandse pers en nooit eerder gepubliceerde bronnen. De auteur laat zien hoe een onbekende idealist tijdens en door het proces veranderde in een demagoog die de massamedia uitstekend wist te manipuleren.

Links genoemd in de leeswijzer

  • Website van de auteur
  • Recensie van Marcel Hulspas in de Volkskrant van 9 december 2017
  • Recensie van Dick van der Veen op Hebban op 15 december 2017
  • Recensie van Herman Veenhof in Nederlands Dagblad op 6 oktober 2017. Deze verwijzing klopt niet meer, er wordt gezocht naar een vervangende verwijzing.
  • Recensie van Eric Palmen op Biografieportaal op 3 november 2017