Het geweld van geld, op zoek naar de ziel van de economie - Antoon Vandevelde

Antoon Vandevelde

Het geweld van geld, op zoek naar de ziel van de economie
Lannoo Campus, 2017, 288 p
  • E-book

De filosoof én econoom Vandevelde (sinds 2018 emeritus) hoogleraar aan de KU Leuven vindt dat economie een gedragswetenschap is en geen (semi) exacte wetenschap. Al in de inleiding van dit boek stelt hij dat ”…de ziel het wint van de onverschilligheid van een wereld waar alles een prijs heeft en niets waarde…” Vanuit dit standpunt bespreekt hij actuele kwesties zoals: wat mag wél en wat niet voor geld te koop zijn?; de waarde /de zin van het geven; het basisinkomen; de topsalarissen van managers; mensenrechten; rechten en plichten ten opzichte van de armen uit de eigen omgeving en van ver weg en de legitimiteit van het kapitalisme. Vandevelde betrekt daarbij de opvattingen van veel andere economen en filosofen, van Aristoteles tot Piketty.

Een boek dat zal leiden tot discussies over actuele kwesties met betrekking tot het verkrijgen en verdelen van welvaart, of - misschien beter gezegd - over wat waardevol is.

Links genoemd in de leeswijzer