Het goede leven en de vrije markt - Ad Verbrugge

Ad Verbrugge

Het goede leven en de vrije markt
Lemniscaat, 2018, 452 p

De centrale vraag die in dit boek wordt besproken, lijkt simpel. “Wat is het goede leven en brengt de vrije markt ons daar dichter naar toe of juist niet?' De vrije markt is overal en haar rol in ons persoonlijke leven is groter dan ooit. Toch dringt zich de laatste jaren ook de vraag op naar de schaduwkanten van de globaliserende markt. Want wat gebeurt er met een samenleving als allerlei maatschappelijke sectoren steeds meer in termen van de markt worden uitgelegd? Wat doet het met de kwaliteit van onze relaties als mensen zichzelf en elkaar als homo economicus opvatten en zij zichzelf gaan begrijpen als producerende, consumerende en concurrerende individuen? Bovendien, kunnen we ons op de lange termijn wel een dergelijke economische bedrijvigheid veroorloven? En welke rol speelt de moderne techniek in dit verband? Deze vragen vormen de centrale thematiek in Het goede leven en de vrije markt. In gesprek met filosofen uit alle tijden én aan de hand van diverse films geven de auteurs een prikkelend perspectief op de prangende vragen van vandaag. Zo creëren zij een filosofisch doordacht kader om de hedendaagse dynamiek van economie, technologie en cultuur te begrijpen en in goede banen te leiden. Het werk is helder geschreven, maar niet eenvoudig.

Links genoemd in de leeswijzer