De geschiedenis volgens Bicker. 1746-1812 - Mariëlle Hageman

Mariëlle Hageman

De geschiedenis volgens Bicker. 1746-1812
Van Oorschot, 2018, 217 p.

Jan Bernd Bicker (1746-1812) was een van de eerste Nederlandse voorvechters van democratische hervormingen, patriotten geheten. Tijdens zijn bestuur-lijke carrière in Amsterdam liet hij zich kennen als een voorstander van de republikeinse staatvorm met meer inspraak van de gewone burgers op het bestuur van hun stad en land en van inperking van de macht van de stad-houder. Nadat stadhouder Willem V na interventie door Pruisische troepen in zijn functies was hersteld, vluchtte Bicker naar het buitenland. Na zijn terugkeer uit ballingschap werd hij in de Bataafse Republiek lid van de Nationale Vergadering. Na een coup van radicale patriotten werd hij maandenlang gevangen gezet. Daarna maakte hij enige tijd deel uit van het Staatsbewind totdat op last van Napoleon het bestel werd omgegooid. Het boek leest als een roman en is gebaseerd op documenten van Bicker zelf: brieven, dagboeken, politieke aantekeningen, memoires en reisverslagen. Het is ook een beknopte geschiedenis van de Verlichting en de Franse en Bataafse revolutie.

Link met informatie over de auteur

Links genoemd bij Recensies
  • Door Roelof van Gelder, 4/1/2019 in NRC; "Patriot op de vlucht voor de oranjefurie". (Alleen voor abonnees)
  • Door Paul van der Steen, 6/1/2019 in Trouw; "Wat baat het om je met zoveel deugd en trouw in te zetten voor een volk dat zo wispelturig is".
  • Door Olaf van Nimwegen, 8/8/2019 op de site van BMGN - Low Countries Historical Review
     
Links genoemd bij Verder Lezen