Katholiek in de Republiek. De belevings-wereld van een religieuze minderheid 1570-1750 - Carolina Lenarduzzi

Carolina Lenarduzzi

Katholiek in de Republiek. De belevings-wereld van een religieuze minderheid 1570-1750
Vantilt, 2019, 327 p.

In 1580 besloten de Staten-Generaal de katholieke eredienst te verbieden en de katholieke kerken te confisqueren. Priesters mochten niet langer missen opdragen en katholieken konden geen publieke ambten meer bekleden. Ze werden tweederangs burgers! Dit onderwerp komt in veel geschiedenisboeken aan de orde maar daar wordt weinig aandacht besteed aan de vraag hoe individuele katholiek toch het geloof kon blijven belijden (in 1650 was 30% van de bevolking nog katholiek). Aan de hand van kronieken, dagboeken, liederen en kleding bespreekt de schrijfster op verrassende wijze hoe men de achterstelling door de gereformeerden wist te weerstaan, hoezeer leken bijdroegen aan het voortbestaan van de kerk, terwijl ze een inkijkje geeft in de persoonlijke belevingswereld van de gewone katholiek.