De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen - Bart Van Loo

Bart Van Loo

De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen
Bezige Bij, 2019, 517 p.

In meeslepende, bloemrijke stijl en met gevoel voor detail vertelt de auteur hoe aan het eind van de middeleeuwen de Bourgondische hertogen met huwelijken en geweld de Nederlanden aan hun rijk toevoegden en met bestuurlijke middelen samensmolten tot een geheel. Het is een verhaal over list, moord en bedrog, rivaliteit en overmoed, goed krijgsheerschap en dom falen, verstandige politiek en brute machtsuitoefening, vroomheid en overdadige feesten, vorstelijke ambitie en machtige steden. Aan de hand van afbeeldingen wordt ook ingegaan op de prachtige kunstwerken van onder meer Sluter, Van Eyck en Van der Weyden, voor wie de hertogen optraden als mecenas.

Links genoemd in Recensies

  • Bart Funnekotter 8/2/2019 in NRC; “knokken, moorden, dichten en drinken” (Alleen voor abonnees)
  • Paul van der Steen 9/2/2019 in Trouw: “..leest als een Shakesperiaans drama”
  • Hannes Dedeurwaerder 5/4/2019 in 8Weekly; “literatuur met de l van Loo”
  • Sander van Walsum 30/3/2019 in de Volkskrant: “… een veel te grote zak confetti"
  • Roel Salemink 5/3/2019 in Athenaeum.nl: “de Bourgondische Hertogen als nieuwe Vaders des Vaderlands”
  • Harm Ede Botje, 3/3/2019 in Vrij Nederland: “De Bourgondiërs, wie waren dat ook al weer?”