De zaak Oldenbarnevelt. Val, proces en executie - Wilfried Uitterhoeve

Wilfried Uitterhoeve

De zaak Oldenbarnevelt. Val, proces en executie
Vantilt, 2019, 196 p.

Op 13 mei 1619 werd Johan van Oldenbarnevelt, eens de machtigste man in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, op het Binnenhof onthoofd. Op het schavot zou hij gezegd hebben: Is dit voor mijn getrouwe dienst gedurende 40 jaar? Hoewel straten en pleinen naar hem vernoemd zijn, weten veel Nederlanders niet precies wie hij was en welke rol hij gespeeld heeft. In dit rijk geïllustreerde boek gaat de schrijver uitvoerig in op het proces, het vonnis en de verhouding tussen Oldenbarnevelt en Maurits.

Link genoemd in Recensie

  • Door Martin Sommer in De Volkskrant op 16 februari 2019: "Oldenbarnevelt was niet de oude wijsgeer die vooral Vondel van hem heeft gemaakt, maar een rancuneuze gelijkhebber”.