Vaderliefde - P.F. Thomése

P.F. Thomése

Vaderliefde
Prometheus, 2019, 240 p.

'Vaderliefde' is zowel een (auto)biografisch boek als een literaire uitgave, eigenlijk een familieroman. Geen chronologische familiegeschiedenis, wel veel bijzondere grote en kleine verhalen over zijn vader, moeder, ooms en tantes gelardeerd met eigen belevenissen uit zijn jeugd. Thomése haalt zijn informatie uit dozen met de nalatenschap van zijn ouders en beseft dan dat zij eigenlijk vreemden waren. Vooral vader blijkt hem onbekend en dan blijkt dat deze in de oorlog een kamp meemaakt. Moeder was ook niet mededeelzaam helaas. Het boek wordt in het tweede deel wat fragmentarisch vanwege de korte familieverhalen. De auteur zelf is vanwege zijn jeugdgebeurtenissen - volgens een recensie - 'de verbindende factor'. In het boek staan geen foto's, zoals gebruikelijk in een biografie. Dat geeft het dubbele karakter weer. Mooi geschreven, interessant en combinatie van biografie en familieroman. Biedt veel discussie en de inspiratie om je eigen familiegeschiedenis uit te zoeken en te verwoorden.

Links genoemd in de leeswijzer