Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid - Marli Huijer

Marli Huijer

Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid
Boom uitgevers, Amsterdam, 2018, 103 p.

Dit is een boek uit de serie Nieuw Licht, waarin de redacteuren van de serie aan de filosoof Marli Huijer vragen haar gedachten over seksuele vrijheid weer te geven, met name haar reactie op Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit. De vraag die ze gevraagd wordt te beantwoorden is: Sinds de seksuele revolutie zijn veel taboes doorbroken. Het lijkt dat die revolutie met succes is voltooid. Homo, hetero, transseksueel, queen, bi, polyamoureus en monogaam, het wordt geaccepteerd. Maar betekent dat ook niet dat met het aannemen van een seksuele identiteit we gebonden zijn aan normen, waarden en verwachtingen die bij zon identiteit horen. Is dat niet een nieuw keurslijf die onze vrijheid in de wijze waarop we willen liefhebben beperkt? Dit boek daagt de lezer uit zich af te vragen wat seksuele vrijheid voor hem/haar betekent, maar ook in het algemeen welke invloed je identiteit op je leven heeft. Marli Huijer (1955) was van 2015 tot 2017 Denker des Vaderland. Zij is hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en promoveerde op het late werk van Foucault.