Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit - Rob Wijnberg en Stine Jensen

Rob Wijnberg en Stine Jensen

Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit
De Bezige Bij, 2017, 240 p.

Sinds de industriële revolutie en de opkomst van moderne wetenschappen is de mens gaan geloven in de maakbaarheid van het ik. Godsdienst en opvoeding zijn niet langer de baas over onze politieke voorkeur en partnerkeuze. Dat zijn wij zelf. Hiermee heeft de vraag wat dat zelf is sterk aan relevantie gewonnen. De vraag wie we zijn blijkt niet alleen een actuele kwestie. De filosofie stelt deze vraag al ruim tweeduizend jaar. Rob Wijnberg en Stine Jensen presenteren een filosofische context waarbinnen het thema begrepen kan worden, gekoppeld aan vragen en dilemmas van nu. Hoe definiëren we identiteit en welk aspect wordt centraal gesteld, zo vragen de auteurs zich af. Gaat het om het cartesiaanse gezegde: ik denk, dus ik ben? Of gaat het om emotie: ik voel, dus ik ben? Aan de hand van uiteenlopende voorbeelden, van Geert Wilders tot aan prinses Máxima en van Titanic tot aan Friends, leveren Wijnberg en Jensen inzicht in een van de meest relevante vraagstukken van deze tijd: de zoektocht naar identiteit.

Links genoemd in de leeswijzer

Reeks op nrc.nl

Overige bronnen

Over de schrijvers   Programma Dus ik ben