Charles Taylor - Ger Groot en Guido Vanheeswijck

Ger Groot en Guido Vanheeswijck

Charles Taylor
Klement, 2018, 240 p.

Taylor (1931) wordt beschouwd als één van de grootste hedendaagse denkers. Zeker in het hedendaagse debat over het zelf en de problemen van de moderniteit, zoals religie & seculariteit. Hij beweegt zich verder op vrijwel alle terreinen van de filosofie. Hij is een filosoof van het midden, zoekt steeds de nuance. In dit boek wordt voor het eerst een overzicht gegeven van het geheel van Taylors denken. Een doorwrocht, niet gemakkelijk boek, maar actueel en rijk van inhoud, dat nieuwsgierig maakt naar Taylors eigen teksten. Een betere inleiding in het denken van Taylor is in het Nederlands niet te vinden, aldus Dr. Taede A. Smedes in zijn recensie. Ger Groot (1954) is universitair hoofddocent filosofische antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Guido Vanheeswijck (1955) is hoogleraar filosofie aan de Universiteit Antwerpen. Zij zijn redacteur en auteur van deze bundel.

Links genoemd in de leeswijzer

Bronnen

Recensies

Verder lezen