Wat zou Aristoteles doen? Hoe oude filosofie je leven kan veranderen - Edith Hall

Edith Hall

Wat zou Aristoteles doen? Hoe oude filosofie je leven kan veranderen
Uitgeverij Ten Have, 2018, 262 p.

De schrijfster legt op een heel toegankelijke manier uit wat Aristoteles verstaat onder geluk en een goed leven. De lezer zal waarschijnlijk verbaasd zijn hoe relevant Aristoteles ideeën voor de moderne mens zijn. De richtlijnen die hij geeft voor een goed leven zijn gebaseerd op een goed begrip van de menselijke natuur en zijn bij uitstek praktisch van aard. Wat verfrissend is dat Aristoteles weet dat je mogelijkheden beperkt zijn en dat omstandigheden roet in het eten kunnen gooien. Je werkt altijd aan een goed leven binnen je capaciteiten in acht neming van de omstandigheden. Edith Hall is hoogleraar aan Kings College, Londen en een groot bewonderaar van Aristoteles. Zij is er met dit boek in is geslaagd zijn gedachten voor een breed publiek toegankelijk te maken.