De leugens die ons binden - Kwame Anthony Appiah

Kwame Anthony Appiah

De leugens die ons binden
Pluim, 2019, 335 p.

Wat maakt ons tot wie we zijn? Wij begrijpen onszelf door de verschillende identiteiten die we onszelf toekennen. We noemen onszelf christen of boeddhist, man of vrouw, Nederlander of Turk. Ook de mensen om ons heen beoordelen we op basis van dit soort identiteiten: we denken iets van onze medemens te kunnen weten op basis van haar huidskleur of de afkomst van haar ouders. Appiah bespreekt in zijn boek vijf vormen van identiteit die bepalend zijn voor hoe wij onszelf en de mensen om ons heen begrijpen. Hij bespreekt de oorsprong en betekenis van onder andere nationaliteit, ras en gender en de vele misvattingen die deze begrippen omringen. Hiermee laat hij zien dat identiteit veel complexer en dynamischer is dan het op het eerste gezicht lijkt.

Links genoemd in de leeswijzer
Recensies:

Verder lezen/kijken: