Het volk in de grot - René ten Bos

René ten Bos

Het volk in de grot
Boom, 2018, 192 p.

De titel van het boek verwijst naar Platos parabel van de grot. Met die parabel illustreerde Plato zijn idee dat het een van de taken van de mensheid is om zich te verheffen uit de onwetendheid, ook al kost het moeite. En filosofie zou hierin een voortrekkersrol vervullen. Tot voor kort werd verondersteld dat ieder mens een onlesbare dorst naar kennis zou (moeten) hebben. Praktijk wijst uit dat niet iedereen die dorst heeft. Desondanks, en misschien wel daarom, leiden zij toch een tevreden leven. De schrijver stelt de vraag of de maatschappij de plicht heeft deze mensen te verheffen of ze tevreden te laten zijn in hun onwetendheid. René ten Bos is hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit en Denker des Vaderlands. Een ander bekend werk van zijn hand is Dwalen in het antropoceen.