Het eeuwig tekort. Een filosofie van de schaarste - Rutger Claassen

Rutger Claassen

Het eeuwig tekort. Een filosofie van de schaarste
Ambo, 2004, 275 p.

Claassens proefschrift is een zoektocht naar de oorsprong van schaarste. De globale problemen van onze tijd zijn doordrongen van het concept van schaarste, met betrekking tot de houdbaarheid van onze relatie tot de natuur, de consumptiemaatschappij, en de rol en waarde van arbeid. Schaarste gaat gepaard met verlangen. Economische en culturele mechanismen in de samenleving leiden ertoe dat onze levens zijn gevuld met de onhoudbare vermenigvuldiging van verlangens - we willen steeds meer. Maar tegelijkertijd lijkt het alsof we overal een tekort van hebben. Welvaart gaat gepaard met ontevredenheid. Om deze dynamiek te begrijpen, bekijkt Claassen schaarste vanuit verschillende invloedrijke filosofische en economische theorieën. Zowel de zoektocht als het resultaat verdienen lof. Zijn boek is een waardevolle bijdrage aan het debat en zullen de lezer zeker aan het denken zetten.

Links genoemd in de leeswijzer