Zeven vormen van atheïsme. Een zoektocht om het mens-zijn te begrijpen - John Gray

John Gray

Zeven vormen van atheïsme. Een zoektocht om het mens-zijn te begrijpen
Spectrum, 2018, 240 p.

Godsdienst en atheïsme worden vaak als tegengestelden gezien, maar voor Gray zijn godsdienst en atheïsme levensbeschouwingen, die als zodanig veel gemeen hebben en alleen verschillen in waar ze in geloven. Godsdienst gelooft in een opperwezen, atheïsme gelooft in zaken zoals wetenschap, vooruitgang, rechtvaardigheid, rationaliteit, humanisme en dergelijken. Een aantal vormen van atheïsme worden onder de loep genomen, waarbij de overeenkomsten met godsdienst worden benadrukt. De schrijver heeft een vlotte en duidelijke stijl van schrijven, maar schept er vaak genoegen in om zijn mening op een wat provocerende wijze naar voren te brengen, wat door sommige lezers als irritant kan worden ervaren. John Gray was hoogleraar Europese ideeëngeschiedenis aan de London School of Economics en is nu een fulltime schrijven. Hij heeft een uitgebreid oeuvre, waaronder de veelgeprezen werken als Strohonden en Al-Qaida en de moderne tijd. In 2017 ontving hij de Nonino Prize.