Essay Maand van de Filosofie: Vuurduin - Eva Meijer

Eva Meijer

Essay Maand van de Filosofie: Vuurduin
Stichting Maand vd Filosofie, 2021,

Vuurduin. Aantekeningen bij een wereld die verdwijnt is een essay met een alarmerende boodschap. Door klimaatverandering, milieuvervuiling en de bio-industrie heeft de mens een vernietigende invloed op de wereld. Maar om dit op te lossen, moeten we volgens Eva Meijer niet vervallen in het idee dat wij mensen ‘de natuur’ moeten redden. Want de mens staat niet los van de natuur, maar ís natuur, net als andere dieren, bomen en de ijskappen.
Bevrijd van ons uitzonderingsdenken moeten we beter leren communiceren met de rest van de wereld. Dit vereist een nieuw begrip van wat mensen als ‘normaal’ of ‘natuurlijk’ beschouwen.
Vuurduin is een indringend en persoonlijk betoog over onszelf en de ‘natuurlijke’ wereld om ons heen. Het rijgt het gedachtegoed van uiteenlopende filosofen, kunstenaars en andere denkers moeiteloos aan elkaar. Het resultaat is een overtuigend pleidooi voor hoop én actie.


Links genoemd in de leeswijzer