De erfenis van Petrarca Kerstmuziek uit renaissance en vroegbarok - Diverse Componisten

Diverse Componisten

De erfenis van Petrarca Kerstmuziek uit renaissance en vroegbarok
Muziek uit 14e-17e eeuw. Duurt ca. 40 minuten.

Hij zag haar slechts één keer, om haar vervolgens nooit meer te vergeten. Petrarca (1304-1374) bezong zijn idool Laura in 366 lyrische gedichten, die sindsdien symbool staan voor de trouwe, platonische liefde. Het werk van Petrarca, één van de grondleggers van het humanisme in Italië, heeft eeuwenlang grote invloed gehad. Tal van componis-ten uit renaissance en vroegbarok zetten zijn gedichten op muziek onder wie grote namen als Dufay, Lassus en Monteverdi. In de negentiende eeuw werden onder anderen Schönberg, Schubert en Liszt door Petrarcas gedichten geïnspireerd. De luisterwijzer gaat eerst in op leven en werk van Petrarca, daarna worden negen composities uit de 14e -17e eeuw op teksten van Petrarca bestudeerd.