Wacht maar - Het veelbewogen leven van Henriette Pimentel - Esther Shaya & Frank Hemminga

Esther Shaya & Frank Hemminga

Wacht maar - Het veelbewogen leven van Henriette Pimentel
Amphora Books, 2020, 320 p.

Henriette Pimentel (1876-1943) was bewaarschoolhoudster en werd in 1926 directrice van de Vereeniging Zuigelingen-Inrichting en Kinderhuis in de Plantage Middenlaan in Amsterdam, in de volksmond ook wel de crèche genoemd.In 1926 initieerde zij een interne opleiding voor kinderverzorgsters, die internationale faam zou verwerven. Met dezelfde overgave waarmee zij haar hele leven al voor kinderen had gezorgd, werd zij een van de sleutelfiguren in het heldhaftige plan waarmee zon zeshonderd joodse kinderen uit de crèche gered konden worden. Zij heeft zichzelf niet in veiligheid gebracht en overleed op 17 september 1943 in Auschwitz.In 2021 ontving zij postuum de Jewish Rescuers Citation, een onderscheiding voor Joden die andere Joden hielpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. _Een indrukwekkende biografie van een sterke vrouw, zo compleet mogelijk in beeld gebracht, met aandacht voor de tijdgeest, en ook voor de geschiedenis van de crèche._

Links genoemd in de leeswijzer