Moederstad Jakarta, een familiegeschiedenis - Philip Droge

Philip Droge

Moederstad Jakarta, een familiegeschiedenis
Spectrum, 2021, 363 p.

In Moederstad Jakarta gaat Philip Droge in het moderne Jakarta op zoek naar sporen van het oude Batavia. Meer dan drie eeuwen lang woonden zijn voorouders in deze stad. Maar wie waren ze. Tijdens een meeslepende zoektocht naar antwoorden legt hij de historie van de stad én zijn familiegeschiedenis bloot. Een persoonlijke familiegeschiedenis gekoppeld aan de biografie van Jakarta. Van VOC naar een metro vol tjitjaks: vele facetten van deze boeiende stad komen aan bod en zijn familieleden krijgen kleur tegen het decor van een stad in 4 eeuwen van ontwikkeling. _Philip Droge schrijft op zon manier, dat je je ter plekke in de hitte van Indonesië waant._

Links genoemd in de leeswijzer