Els Borst, medicus in de politiek - Nele Beyens

Nele Beyens

Els Borst, medicus in de politiek
Wereldbibliotheek, 2021, 448 p.

Els Borst was namens D’66 minister van Volks-gezondheid, Welzijn en Sport in de periode van 1994 tot 2002 in de paarse kabinetten-Kok. Als minister voerde zij de wettelijke regeling voor euthanasie en hulp bij zelfdoding in. De eerste ter wereld. Zij maakte serieus werk van de strijd tegen roken, voerde een donorregistratie in, gaf patiënten medezeggenschap in de zorg en bereidde de invoering van de basisverzekering voor. De juridische nalatenschap van Els Borst op medisch-ethisch gebied is aanzienlijk. Els Borst. Medicus in de politiek is een pakkende biografie over een vrouw die naast haar gezin stap voor stap een indrukwekkende loopbaan wist op te bouwen. “Els Borst was energiek en actief en stond met optimisme in het leven. Ze was scherp en intelligent, maar kon daarbij ook bijzonder kritisch en hard zijn. Cynisch was ze echter niet, daarvoor was ze te pragmatisch. Samen met haar sterk ontwikkelde verantwoordelijkheidsgevoel en wetenschappelijke inborst zorgde dat voor een lange en diverse carrière in de gezondheidszorg en een ministerschap waarop door velen positief wordt terug gekeken”.

Links genoemd in de leeswijzer