Goethes Faust als inspiratie voor componisten - Diverse componisten

Diverse componisten

Goethes Faust als inspiratie voor componisten
Gecomponeerd in de 19e en 20e eeuw. Ca. 60 min.

Iedereen heeft wel eens van Faust van Goethe gehoord. Misschien staat het boek wel (niet helemaal uitgelezen?) bij u in de boekenkast. Goethe heeft zijn verhaal gebaseerd op al lang bestaande volksverhalen. In de loop der eeuwen zijn veel kunstenaars, waaronder componisten, geïnspireerd geraakt door het Faust-thema. In deze luisterwijzer maakt u kennis met een selectie uit een aantal bekende muziekwerken over dit thema, waaronder opera’s, symfonieën, liederen en oratoria. Hiervan worden delen besproken zodat u een indruk krijgt hoe diverse componisten dit thema voor hun composities hebben gebruikt.

Links genoemd in de luisterwijzer

Voorbeeldantwoorden op de vragen in de luisterwijzer

Aanpassingen in verband met gewijzigde link naar de 8e symfonie van Mahler