Muziek in de Gouden eeuw 1 - Vocale muziek - Diverse componisten

Diverse componisten

Muziek in de Gouden eeuw 1 - Vocale muziek
Gecomponeerd in de 17e eeuw. Duurt ca. 60 minuten.

De Gouden eeuw in Nederland kende geen weelderige vorstenhoven waar koninklijke of prinselijke kapellen konden schitteren. Het muziekleven speelde zich toen grotendeels af in de huiselijke kring van de (gegoede) burgerij. Men zong en bespeelde allerlei instrumenten, muziek was beschikbaar in tal van liedboekjes. Deze vormden een soort lichte muziek ‘avant la lettre’. Naast deze populaire muziek was er in de Republiek natuurlijk ook serieuze muziek: Sweelinck, Huygens en Bredero zijn de bekendste namen. Hun meerstemmige composities deden niet onder voor die van componisten uit andere Europese landen. In deze luisterwijzer vindt u zowel voorbeelden uit de liedboekjes als composities van deze grote Nederlandse componisten uit de zeventiende eeuw.

Links genoemd in de luisterwijzer

Geschiedenis 17e eeuw

Nederlandse liederenbank

1.  Prince de Condé  

2.  Wilhelmus op de wijze van Chartres

3.  ‘k Heb veel nachten lang gewaeckt     

4.  Luchtige Maeghden, datmen u vraeghden    

Starter's Friesche Lust-hof, moderne uitgave uit 1966  

5a.  Waer dat men zich al keert of wendt

5b.  Het viel een hemels douwe, door het Belgische ensemble Rum

Idem, door Sanne van Gend

5c.  Slaat op den trommele

5d.  Des winters als het regent

5e.  Ik ben er de groenelands straatjes

6.  J. P. Sweelinck – Louez Dieu tout hautement

7.  J. P. Sweelinck – Un jour l’aveugle Amour

8. J. P. Sweelinck – Tu as tout seul, Jan, Jan

Idem, met beeld

9.  C. Huygens – Erravi Domine

Audi Coelum uit de Maria Vespers

10.  C. Huygens – Graves tesmoins, opname 1                                      

Graves tesmoins, opname 2

11.  C. Huygens - Gia ti chiesi un sospir

12.  G.A. Bredero – Kon ick eens recht bedwingen

13.  G.A. Bredero Fytje Floris myn speulmeysje

Andreas Scholl over de countertenor

Voorbeeldantwoorden op de vragen in de luisterwijzer