Metafysica - Van orde naar ontvankelijkheid - Gert-Jan van der Heiden

Gert-Jan van der Heiden

Metafysica - Van orde naar ontvankelijkheid
Uitgeverij Boom, 2021, 352 p.

Is wat ik denk te weten over de werkelijkheid wel echt waar? Is wat ik ‘denk’ de ‘waarheid’ over het ‘zijn’? De filosofie kent vele disciplines. De ethiek, logica, wetenschapsfilosofie, esthetica en de geschiedenis van de filosofie. Toch is er maar echt een discipline die centraal staat in de gehele filosofie. Dat is de metafysica. In Metafysica. Van orde naar ontvankelijkheid beschrijft filosoof Gert-Jan van der Heiden zowel de geschiedenis van de metafysica als zijn eigen visie op deze ‘koningin van der wetenschappen’. Zodoende confronteert Van der Heiden de lezer niet alleen met de meest fundamentele vragen die de mens zichzelf kan stellen maar biedt hij ook antwoorden op deze vragen. Antwoorden die, zoals de filosofie eigen is, weer nieuwe vragen oproepen.