Het wonder van betekenis. Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren - Marc van Dijk

Marc van Dijk

Het wonder van betekenis. Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren
Uitgeverij Boom, 2021, 159 p.

We leven als mensen in een normatieve wereld van mooi en lelijk, goed en slecht, saai en interessant, conflictueus en harmonieus, et cetera. Wetenschap noemt die persoonlijke ervaringen al gauw subjectief, terwijl ze zelf objectief zou zijn. Mensen zijn politieke wezens die voortdurend met elkaar in debat moeten zijn over wat een menswaardig leven is. In het spanningsveld van Aristoteles en Nietzsche onderzoekt Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands, in dit boek de mogelijkheid van geluk. Zijn mensen ‘rationele wezens’ die in een geordend universum geluk als hoogste doel nastreven (Aristoteles) of zijn ze het ‘nog niet vastgestelde dier’ dat zich moet verhouden tot chaotische krachten in de wereld (Nietzsche)? Hoe overleven wij als moderne mensen dat conflict tussen orde en chaos? Het boek krijgt één uiltje, al is het onderwerp van het boek zeker niet eenvoudig.