Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus - Karl Jaspers

Karl Jaspers

Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus
Erven Bijleveld, 2011, 3e druk, 185 p

De uitgever meldt dat boekhandels dit boek nog steeds kunnen bestellen bij bij Tialda / Steven Sterk. Zij hebben de voorraad opgekocht als Ramsj titel.

Jaspers beschouwt Socrates, Boeddha, Confucius en Jezus als vier historische figuren die aan de basis staan van ons moderne wereldbeeld. Hij ziet hen niet zozeer als bouwers van godsdienstige of wijsgerige systemen, maar schetst hen als onze naasten, die door hun levenshouding en levenswandel maatgevend werden. Elk van hen zag op zijn eigen wijze de eeuwige levensvragen onder ogen: de vragen van goed en kwaad, van liefde en dood en van onze verhouding met anderen en met onszelf. Wat de vier volgens Jaspers bindt is hun oorspronkelijkheid, hun afkeer van vergoddelijking, hun zoeken in plaats van vinden, hun vragen in plaats van antwoorden en hun oprechte menselijkheid. Hun antwoorden op de grote levensvragen blijven inspireren. Los van wat je van zijn ideeën vindt, heeft Jaspers met dit werk een boeiend boek geschreven. Nergens laat hij zich verleiden tot romantisering, maar evenmin maakt hij er een moeilijk abstract filosofisch werk van. De vertaler, Sperna Weiland, heeft het boek van een interessante inleiding voorzien.

 Links uit de leeswijzer