De Boerenoorlog - Martin Bossenbroek

Martin Bossenbroek

De Boerenoorlog
Amsterdam 2012, 570 p
  • E-book

De (2e) Boerenoorlog van Groot-Brittannië tegen de Boerenrepubliekjes Transvaal en Oranje-Vrijstaat trok destijds al veel belangstelling in ons land en vanwege de veronderstelde stamverwantschap ging de sympathie vooral uit naar die ‘arme’ Boeren die door het hebberige imperialisme werden belaagd.

De schrijver beschrijft de voorgeschiedenis en het verloop van dit conflict, waarin de Engelsen heel ver gingen om de oorlog te winnen, vanuit verschillende invalshoeken: de jonge Nederlandse jurist Willem Leyds, die een topfunctie kreeg in de Vrijstaat, de eveneens jonge oorlogscorrespondent Winston Churchill, die in deze oorlog naam en faam vestigde, en de jonge Boerencommando Deneys Reitz, die ook een carrière in de nieuwe Zuid-Afrikaanse republiek zou maken. Hoewel de afloop bekend is, blijft het boek tot het einde toe een boeiend verhaal.

Links genoemd in de leeswijzer

De Volkskrant, De Boerenoorlog wint Librisprijs. Deze verwijzing klopt niet meer, er wordt gezocht naar een vervangende verwijzing.
Acta Historica
Arie Kok-recensie, Gereformeerden in oorlog
Litnet