De Kinderwet - Ian McEwan

Ian McEwan

De Kinderwet
De Harmonie Amsterdam, 2014, 215 p.
  • Braille-lezen
  • Gesproken boek


[McEwan, De Kinderwet] “Als een rechter oordeelt over enig vraagstuk ……inzake een opgroeiend kind……dan zal deze rechter het welzijn van het kind vooropstellen”, zegt artikel 1a van De Kinderwet van 1989. Fiona Maye moet als rechter een oordeel vellen in de rechtszaak rondom de 17-jarige Adam Henry, leukemiepatiënt en Jehova’s getuige.
Hij kan alleen gered worden door een bloedtransfusie, hetgeen verboden is binnen zijn geloof. Het ziekenhuis spant een rechtszaak aan tegen de ouders. Tegelijkertijd verkeert Fiona’s huwelijk in een crisis. Het boek is, zoals we gewend zijn van McEwan, geschreven in literaire, sobere taal. Zeer helder en duidelijk, met metaforen, zelfreflecties en observaties van superieure kwaliteit en met ironische persiflages op het jargon van rechters en advocaten.

De  auteur slaagt erin diverse morele dilemma’s voor te leggen aan zijn lezers in een beeldrijke, transparante taal. De toon lijkt op kamermuziek, een strijkkwartet met muzikanten die zo lang samenspelen dat ze moeiteloos de muziek ogenschijnlijk terloops kunnen vertolken. Heerlijk om er na afloop over te discussiëren

Links uit de leeswijzer: