Filosofie als een manier van leven - Pierre Hadot

Pierre Hadot

Filosofie als een manier van leven
Ambo/Anthos, 2007, blz. 327

Voordat filosofie verwerd tot academische discipline of dienstmaagd van de theologie of de wetenschap bestond ze in de eerste plaats als levenskunst. In de filosofische scholen van de oudheid stond niet zozeer het theoretische kennen centraal, als wel het streven naar wijsheid en het vormgeven van een filosofisch leven.
Historicus en filosoof Pierre Hadot (1922-2010) pleit voor een terugkeer naar deze oorspronkelijke opvatting van filosofie. Volgens Hadot zorgt de hedendaagse reductie van filosofie tot theoretische beschouwing en kenleer ervoor dat de kern van de antieke filosofie over het hoofd wordt gezien en dat daarmee ook haar hedendaagse relevatie niet wordt opgemerkt.
Dit boek biedt naast een toegankelijke introductie in het antieke denken een invloedrijke visie op filosofie als levenskunst. In de bespreking van de verhouding tussen filosofisch betoog, existentiële keuze en geestelijke oefening klinkt Hadots oproep door om de filosofie opnieuw te integreren in het leven en het leven in de filosofie.

Links genoemd in de leeswijzer


Radio-interviews