Pleidooi tegen volmaaktheid. Een ethiek voor gentechnologie - Michael Sandel

Michael Sandel

Pleidooi tegen volmaaktheid. Een ethiek voor gentechnologie
Ten Have, 2012, blz. 144

Volgend Michael J. Sandel, hoogleraar politieke filosofie en ethiek aan de Harvard universiteit, is het inmiddels mogelijk onszelf “beter dan goed” te maken.
In de vrije westerse samenlevingen waar begrippen als vrijheid en zelfbeschikkingsrecht hoog in het vaandel staan, is men al gauw geneigd nieuwe mogelijkheden als bijv. klonen en het toepassen van genetische en biotechnologische verbeteringen een kans te geven.
Toch meent Sandel dat, nu “de wetenschap zich sneller ontwikkelt dan ons morele begrip”, het zaak is moeilijke morele vragen over genetische manipulatie niet uit de weg te gaan. In dit boek doet hij dit dan ook niet. Aan de hand van een aantal zeer aansprekende v oorbeelden (zoals :hebben 2 dove ouders het recht een kind te krijgen dat ook doof is? En in hoeverre mogen we lichaamslengte en geheugen beïnvloeden?) bespreekt hij op een heldere manier dergelijke morele dilemma’s. De titel van het boek suggereert al in welke richting zijn opvattingen gaan.