De onervarenen - Joke van Leeuwen

Joke van Leeuwen

De onervarenen
Querido 2015, 237 pag.
  • E-book

Halverwege de negentiende eeuw werden arme Europeanen overgehaald om in Midden- en Zuid-Amerika een nieuw bestaan op te bouwen. Odile is de vertelster van dit verhaal. Gedwongen door armoede gaat zij samen met haar man en haar moeder onder leiding van de Maatschappij voor Overzeese Volksplanting het avontuur van een landverhuizing aan. De reis per schip duurt lang en is heel zwaar. Ter plekke wachten hen niet de gouden bergen die waren beloofd, maar worden ze aan hun lot overgelaten en krijgen ze met veel tegenslag te maken: ziekte, schulden, onenigheid in de groep.

Migratie is een zeer actueel thema. De gebeurtenissen in deze roman zijn soms ontroerend. Op andere momenten zijn ze droogkomisch, door het beperkte perspectief van vooral de jonge Odile.

Links genoemd in de leeswijzer

  • Op YouTube is een interview te vinden met Joke van Leeuwen uit 2013 waarin ze vertelt over haar inspiratie, manier van werken en het voorlezen aan haar zoon tijdens zijn jeugd.
  • Anky Mulders: ‘De kracht van taal en aanpassingsvermogen’. Op de webiste van Literair Nederland, 20 januari 2016.
  •  Sebastiaan Kort: ‘Een sprong in de Amerikaanse duisternis’. In: NRC Handelsblad, 16 oktober 2015.
  • Bo van Houwelingen: ‘De eeuwige worsteling van de migrant in snijdend proza’. In: De Volkskrant, 7 november 2015
  • Juryrapport Joke van Leeuwen nominatie Libris Literatuurprijs
  • Interview Joke van Leeuwen op YouTube, door Nachtzoen. Geplaatst op 26 februari 2013.