Wat is wijsheid - Jan Bor

Jan Bor

Wat is wijsheid
Bert Bakker, 2012, 118 p.

Dit essay is het persoonlijke relaas van een filosoof op zoek naar wie hij is en naar wijsheid. De westerse filosofie uit zijn studie is te cerebraal voor hem.
Hij wordt geboeid door non-figuratieve kunst die hem rechtstreeks in het hart raakt, die hij direct kan ervaren zonder woorden. Die directe kennis van het hart zoekt hij ook in de filosofie.
Hij wordt geraakt door Bergson en Kierkegaard, maar komt niettemin droog te staan in de academische filosofie. Tien jaar lang dompelt hij zichzelf onder in Zen. Daarna keert hij terug naar de filosofie. Een filosofie die uitgaat van het mysterie dat je zelf bent, een filosofie waarin geen houvast meer is, een filosofie waarin het hart de plaats inneemt van een denkend subject, en ruimte schept voor de mensen en alle andere dingen.
Klein boekje, zeer toegankelijk en met rijke inhoud.

Link genoemd in de leeswijzer

Op zijn website www.janbor.nl staan diverse links naar interviews in de media, over Wat is wijsheid en over zijn andere boeken.