Ludwig Wittgenstein Taal, de dwalende gids - Bert Keizer

Bert Keizer

Ludwig Wittgenstein Taal, de dwalende gids
SUN, 2015, 158 p.

Volgens Bert Keizer dacht niemand oorspronkelijker, speelser en scherper dan Ludwig Wittgenstein.
Voor hem is de rode draad in de werken van de Oostenrijks-Britse filosoof de taal: “Van de kristallijnen helderheid in de Tractatus naar
de alledaagse onoverzichtelijkheid van de Filosofische onderzoekingen blijft zijn denken één lange worsteling tegen de betovering van ons intellect door de schier eindeloze variatie van vermommingen waarin taal de gedachte aan het oog onttrekt.”
Wittgenstein wist dat hij een bijzonder talent had en zijn visie op zichzelf is zeker zo boeiend als zijn kijk op de wereld. In zijn brieven en dagboeken treedt een geniale, lastige, komische en ontroerende man naar voren die in leven en in sterven een onuitwisbare indruk maakte op de mensen die hem kenden. Bert Keizer wisselt deze persoonlijke verhalen af met een toegankelijke uitleg van Wittgensteins hoofdwerken en geeft daarmee de instrumenten om de bijna cryptisch geformuleerde filosofische inzichten te plaatsen. Dit is geen boek over Wittgenstein dat ervan uitgaat dat de lezer de denker al kent. Integendeel, Bert Keizer wil Wittgenstein en zijn taalfilosofie juist aan de lezer voorstellen.
Een intrigerend overzicht van werk én leven.
 
Links genoemd in de leeswijzer