Betere Mensen, over gezondheid als keuze en koopwaar - Trudy Dehue

Trudy Dehue

Betere Mensen, over gezondheid als keuze en koopwaar
Augustus, 2014, 354 p.

Waarom stijgt het aantal psychisch zieken zo snel? Depressie, ADHD, en autisme nemen epidemische vormen aan.
Is het de farmaceutische industrie die de wetenschap voor haar karretje spant en die de stoornissen medicaliseert als het maar even kan? Is het de verzorgingsstaat die de mens gemakzuchtig maakt en snel naar een pil doet grijpen? Of is het de prestatiemaatschappij die slechts presterende mensen toelaat; die om betere mensen vraagt? Dehue schrijft fascinerend over de vele aspecten die een rol spelen. Ze bekijkt de ontwikkeling leidend tot meer psychisch 'zieken’ vanuit de wetenschappelijke hoek, de filosofische hoek en vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen, vooral het neo-liberalisme. Filosofen John Stuart Mill en Foucault dragen een steentje bij in de discussie. De ontknoping is verrassend.
Het betoog is grondig filosofisch en wetenschappelijk onderbouwd en tegelijk rijk aan heldere, vaak fascinerende, praktijkvoorbeelden. Het boek vraagt twee bijeenkomsten van leesgroepen om het te bespreken in al zijn aspecten.

Links genoemd in de leeswijzer

  • Meer informatie vindt u op www.trudydehue.nl.
  • Het Nederlandse huisartsengenootschap heeft een standaard gepubliceerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen