Het schone - Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer

Het schone
Uitgeverij Boom, 2010, 96 p.

In zijn korte tekst Het schone onderzoekt de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer op antropologische wijze hoe het schone zich in de kunsten manifesteert. Hij richt zich in het bijzonder op de tegenstelling tussen klassieke, vaak als schoon bestempelde kunst, en de hedendaagse antikunst, die juist niet schoon wil zijn.
Hij probeert deze tegenstelling op te heffen door aan de hand van de begrippen spel, symbool en feest te laten zien dat beide hetzelfde uitgangspunt hebben: de realisatie van de gelijktijdigheid van heden en verleden.
Zij zijn volgens Gadamer wat dat betreft eerder een eenheid, dan fundamenteel van elkaar verschillend, en het schone is dus niet iets uit het verleden, maar van alle tijden.
Het boek richt zich zeer duidelijk op de kunst, maar raakt ook grotere thema’s omdat Gadamer via de kunst een waarheidsbegrip probeert te vangen dat buiten de wetenschappelijke methode ligt. Om tot dit waarheidsbegrip te komen onderwerpt hij de hele traditie van de esthetica aan een kritisch onderzoek.
Het schone is prima te volgen voor iedereen die interesse heeft in filosofie, maar wel met een sterke focus op kunst en wat kunst vermag.

Links genoemd in de leeswijzer

  • Een korte bespreking van het boek in Vrij Nederland door Carel Peeters Dit is niet meer online beschikbaar
  • Lezing Gadamer over kunst en techniek (in het Duits)
  • Waarheid en methode, op bol.com