Kosten standaard jaarabonnement

Kosten per persoon: € 32,50 per jaar, maximaal 7 leeswijzers of muziek-luisterwijzers. Met ingang van het seizoen 2017-2018: € 34,50.

Begint u aan een leesgroep of muziek-luistergroep halverwege het seizoen? U betaalt dan naar rato van het aantal leeswijzers dat u afneemt tot aan de zomer.

Als de leesgroep in de loop van een leesseizoen van start gaat, wordt voor dat eerste jaar de prijs aangepast.

Klein-abonnement

Alleen voor leesgroepen filosofie en leesgroepen andere talen. Per leesgroep te regelen, dus als de hele leesgroep slechts 4 leeswijzers afneemt, kunnen deelnemers een klein abonnement afsluiten.
Maximaal 4 leeswijzers of muziek-luisterwijzers per jaar: € 23,50 per jaar. Met ingang vanhet seizoen 2017/2018 € 26,50.

Meerdere groepen

Als 2 mensen op eenzelfde adres deelnemen aan dezelfde leesgroep, waarvan de een een zgn klein abonnement is, blijft de prijs voor het tweede abonnement: € 21,00. Vanaf het nieuwe seizoen € 24,50.

Datzelfde geldt ook voor een 2e persoon op hetzelfde adres – alleen als hij of zij aan dezelfde leesgroep deelneemt: € 21,00. Vanaf het seizoen 2017-2018: € 24,50.

Inschrijfgeld

Nieuwe deelnemers betalen een inschrijfgeld van € 5,00. Met ingang van september 2017: € 6,00.