Kosten standaard jaarabonnement

Kosten van een abonnement voor het seizoen 2017-2018: € 34,50 per jaar, maximaal 7 leeswijzers of muziek-luisterwijzers. Het tarief bedraagt met ingang van 1 september 2018 € 35,00 per persoon.

Begint u aan een leesgroep of muziek-luistergroep halverwege het seizoen? U betaalt dan naar rato van het aantal leeswijzers of luisterwijzers dat u afneemt tot aan de zomer.

Klein-abonnement

Speciaal voor leesgroepen filosofie, andere talen en kunstgeschiedenis, is er de mogelijkheid van een klein abonnement van max. 4 leeswijzers. Per leesgroep te regelen, dus als de hele leesgroep slechts 4 leeswijzers afneemt, kunnen deelnemers een klein abonnement afsluiten.
Het tarief voor een klein abonnement bedraagt € 26,50 per persoon per jaar. Met ingang van september 2018 wordt dit aangepast naar€ 27,00.

Meerdere groepen

Als u deelneemt aan meer dan één leesgroep, is de prijs voor het tweede abonnement in het seizoen 2017-2018 € 24,50 per persoon. Met ingang van 1 september 2018 is het tarief € 27,50.

Datzelfde geldt ook voor een 2e persoon op hetzelfde adres – alleen als hij of zij aan dezelfde leesgroep deelneemt: € 27,50.

Inschrijfgeld

Nieuwe deelnemers betalen een inschrijfgeld van € 6,00.

Meer dan 7 leeswijzers/luisterwijzers?

Wilt u meer dan 7 leeswijzers/luisterwijzers? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:
  • We sturen de 8e leeswijzer of luisterwijzer samen met de andere 7 eind augustus aan u toe. Alle deelnemers betalen dan € 3,50 extra.
  • Wilt u later in het seizoen (als groep) een 8e leeswijzer, dan betaalt u € 3,50 per persoon als u ieder persoonlijk de leeswijzer/luisterwijzer op uw huisadres wilt ontvangen. We kunnen ook een stapeltje leeswijzers/luisterwijzers sturen naar de contactpersoon. Dan betaalt u € 2,50 per deelnemer.