Naar de inhoud
Lees voor

Over Senia

Senia is dé landelijke organisatie van leesclubs en muziekluisterclubs. Verspreid over het hele land delen meer dan 10.000 leden in ruim 1750 clubs hun interesse voor cultuur.

wat doet Senia?

Senia is een platform dat het mogelijk maakt om volledig ontzorgd een club te organiseren. Met keuzelijsten, inhoudelijke lees- en muziekluisterwijzers die diepgang garanderen en veel achtergrondinformatie. Zo biedt Senia alle randvoorwaarden om de kwaliteit van de bijeenkomsten te waarborgen. Vanuit de inhoud faciliteert het platform menselijk contact. Gelijkgestemden ontmoeten elkaar bij Senia. Om aan de hand van een zorgvuldig samengesteld programma met elkaar in gesprek te gaan. Over kunst, literatuur, geschiedenis, muziek… over cultuur in de breedste zin van het woord. En hoe we ons daar als mens, ieder op zijn of haar eigen manier, toe verhouden.

onze missie

Er is in onze samenleving behoefte aan verbinding. Aan een invulling die zorgt dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Voor verdieping, ontwikkeling en wederzijds begrip. Voor mentale gezondheid en geluk. Senia zorgt voor verbinding. Voor een samenleving waarin we in onszelf blijven investeren. Door naar elkaar te blijven luisteren.

Met een platform dat erop is ingericht om leesclubs optimaal te laten functioneren, brengt Senia gelijkgestemden bij elkaar. Senia biedt ze de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Persoonlijk, en op de inhoud.

beleidsplan 2022-2023

De laatste jaren is Senia haar activiteiten gaan verbreden. Naast het organiseren van lees- en muziekclubs, bieden we activiteiten aan voor mensen die niet bij een leesclub zijn aangesloten. Er zijn eenmalige boekbesprekingen, excursies, er is een nieuwsbrief die een informatiebron is voor kunst en cultuur. Beleidsplan 2022-2023 >

raad van toezicht

Stichting Senia kent het organisatiemodel van een directeur-bestuurder, met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is sparring partner en stelt het algemene beleid, begroting en jaarrekening vast. Leden van de Raad van Toezicht zijn: Heleen Brokmeier, Sander van Kempen, Maurice Kneppers, Carla Piscaer en Peter van Vugt.