Naar de inhoud
Lees voor

Vrienden van Senia

steun Senia

Een leescluborganisatie als Senia kost veel tijd, energie en geld. Ruim 150 vrijwilligers zetten zich in voor Senia. We willen hen graag vrijwilligersvergoedingen kunnen betalen. Ook organiseren we voor hen jaarlijkse kennisdagen. Alle steun is dan ook welkom!

Giften kunnen worden overgemaakt naar:
NL82 RABO 0157 8114 68 t.n.v. Stichting Senia.

Dank! Namens het hele team.

stichting vrienden van Senia

In oktober 2022 is door de Belastingdienst de ANBI status van de Stichting Vrienden van Senia ingetrokken. Dat heeft te maken met het feit dat de Stichting hoofdzakelijk is ingesteld om Stichting Senia te ondersteunen. Maar om als ANBI te kunnen blijven bestaan moet wel worden voldaan aan de thans geldende wet- en regelgeving. Dat houdt in dat de Stichting Vrienden van Senia ook aan andere goede doelen moet schenken. Destijds is dat uiteraard nooit de bedoeling geweest.

Derhalve heeft het Bestuur besloten over te gaan tot ontbinding van de Stichting Vrienden van Senia per 15 januari 2023. Het overgebleven saldo van alle giften komt uiteraard ten goede aan Stichting Senia en zal besteed worden aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Wij willen iedereen nogmaals danken voor de financiële bijdragen in de voorbije jaren. Geweldig dat zoveel leden Senia een warm hart toedragen. Mocht u in de toekomst op welke wijze dan ook de Stichting Senia financieel willen ondersteunen, dan kan dat uiteraard op het bestaande rekeningnummer van Senia waarop ook de contributies worden gestort. Houd u er wel rekening mee dat giften niet aftrekbaar zijn voor de belasting.

Namens het bestuur Stichting Vrienden van Senia, Annelia Govers

Jaarrekening 2023 >
Jaarverslag 2022 >