Naar de inhoud
Lees voor

De Mythen van Plato

Bert van den Berg en Hugo Koning
Damon 2022 | 208 pagina's
Fi24-01

Plato, de filosoof die een rationele dialoog als de weg naar kennis en waarheid beschouwde, heeft ook mythen en allegorieën bedacht om zijn denkbeelden aanschouwelijk te maken. Bekende verhalen als ‘de gevangenen in de grot’, ‘de ondergang van Atlantis’, ‘de tocht door de onderwereld’. De mythen dienen als denkmiddel in een andere taal, die niet zozeer tot de rede spreekt, maar tot de verbeelding. Dit boek maakt de mythen van Plato weer actueel door nieuwe vertalingen, aangevuld met essays die de kracht van Plato’s voorstellingsvermogen in bredere en hedendaagse context plaatsen. Het biedt daarmee een mooi overzicht van Plato’s verhalen en wat ermee gedaan kan worden. In een prettige schrijfstijl laten de auteurs zien dat Plato niet alleen filosofen heeft geïnspireerd, maar ook politici, psychologen en filmmakers – al dan niet expliciet – tot denken en handelen heeft gestimuleerd. De auteurs wijzen op de beeldende overtuigingskracht in de mythen van Plato, die ook een educatieve functie hebben om ons anders over onszelf te laten nadenken en onze manier van leven op basis van nieuw verworven zelfinzicht verder te ontwikkelen. Tegelijk is het van belang dat mythische verhalen niet met ons op de loop gaan. Verbeelding is goed, verblinding niet. De filosoof en wiskundige Alfred North Whitehead merkte ooit op dat de Europese filosofische traditie bestaat uit een serie voetnoten bij Plato. Voor de lezer een uitnodiging om deze nieuwe her-vertellingen en hedendaagse interpretaties zelf ook te herdenken in de taal van de eigen verbeelding en op deze wijze een eigen voetnoot te plaatsen bij Plato.

Meedoen?

Senia helpt graag bij het vinden van een leesclub die bij je past.