Naar de inhoud
Lees voor

Denken over dieren. Waar ligt de grens van de mens?

Richard David Precht
Ten Have, 2017, 159 p.
Fi21-14

Welke plaats verdienen dieren in onze samenleving? Die vraag staat centraal in het boek Denken over dieren. Waar ligt de grens van de mens? van de Duitse filosoof Richard Precht. Dat boek past in de bredere trend van een kritische discussie over dieren in onze maatschappij, niet alleen over dieren in de bio-industrie, maar ook over dieren in het wild. Die discussie heeft er ook toe geleid dat het houden van vee (voor verschillende doeleinden) aan strengere eisen is gebonden en dat er meer ruimte komt voor wilde dieren. Precht benadrukt onze beperkte kennis van dieren en wijst een principieel onderscheid van mens en dier af. Hij stelt voor een dierethiek te ontwikkelen die steunt op een groeiende sensibiliteit voor dieren en op regels die de omgang met dieren reguleren, terwijl die ethiek tegelijkertijd haar grenzen vindt in de steun die ze moet krijgen van de bevolking.

Meedoen?

Senia helpt graag bij het vinden van een leesclub die bij je past.