Naar de inhoud
Lees voor

Melancholie in de Gouden Eeuw

Luuc Kooijmans
Prometheus 2023 | 287 pagina's
G24-13

In dit boek probeert Luuc Kooijmans een antwoord te geven op de vraag hoe mensen in de Gouden Eeuw reageerden op depressieve mensen, maar ook op mensen die verstandelijk beperkt zijn of gewoon onaangepast gedrag vertonen. Hoe ging de samenleving met hen om? Wie was er verantwoordelijk voor de zorg voor deze diverse groep mensen? Hoe zag de zorg voor hen eruit? Daarbij maakt de auteur gebruik van bronnen die tot vandaag de dag nauwelijks toegankelijk waren, onder andere notariële bronnen, testamenten bijvoorbeeld.

Steeds weer ontstond de vraag: wat is precies de definitie van zwaarmoedigheid, melancholie? Wat valt er allemaal onder en hoe proberen medici de zieken te helpen? En waar komt het vandaan? Het boek geeft veel concrete voorbeelden over hoe de omgeving reageerde op ‘melancholici’ en hoe de overheid met hen omging en biedt dan ook een ongewone blik op het alledaagse leven in het Holland van de Gouden Eeuw. Veel buitenlanders verbaasden zich over de omgang met melancholici, die afweek van wat zij in hun eigen land zagen. Hoe valt dit verschil te verklaren?

Meedoen?

Senia helpt graag bij het vinden van een leesclub die bij je past.