Naar de inhoud
Lees voor

Ongemak in de club

Ongemak in de club

Het kan gebeuren dat zich irritaties voordoen tijdens de bijeenkomsten. Het is belangrijk dat deze bespreekbaar worden gemaakt. We geven hiervoor graag enkele suggesties: 

  • Zeg de gespreksleider dat je iets over het groepsproces wilt zeggen. 
  • Breng het ervaren ongemak in de ik-vorm. Bijvoorbeeld ‘Ik vind het heel vervelend dat je voortdurend lacht als ik iets zeg. Ik krijg dan het gevoel dat je me niet serieus neemt. 
  • ’Wanneer je ongemak bij een ander clublid vermoedt, vraag naar diens ervaringen. Bijvoorbeeld ‘Ik geloof dat ik aan je kan zien dat het niet gaat zoals je verwacht had. Klopt dat?’  
  • Wanneer leden er onderling niet met elkaar uitkomen, kan contact worden opgenomen met Senia. 

Club evaluaties

Om ongemak en confrontaties te voorkomen, is het nuttig om de club jaarlijks te evalueren. Spreek met elkaar van tevoren een moment af om dit te doen, bijvoorbeeld op de laatste bespreking van het seizoen. Houdt een korte ronde onder de leden. Mogelijke vragen: 

  • Hoe hebben leden het afgelopen jaar ervaren? 
  • Kwam iedereen genoeg aan het woord? Als de balans niet goed is, kan worden afgesproken voortaan vaker een rondje te maken bij de besprekingen. 
  • Hoe was de balans tussen inhoudelijke en persoonlijke gesprekken? Er kan worden afgesproken om privégesprekken na afloop van de bijeenkomsten te houden, voor wie dat wil. 
  • Lukte het iedereen de bijeenkomsten goed te volgen qua gehoor en zicht? Zo niet, hoe kan dat worden verbeterd? De voorzitter kan tijdens besprekingen bijvoorbeeld vaker een samenvatting geven van wat er zojuist besproken is.