Naar de inhoud
Lees voor

Top 10 geschiedenis

Welke titels staan er op de boekenlijsten van onze leesclubs geschiedenis?

1. De Perzen. Een nieuwe geschiedenis van de eerste supermacht ter wereld – Lloyd Llewellyn-Jones

Op basis van inscripties, kunst en recente archeologische ontdekkingen schrijft Llewellyn-Jones de legendarische geschiedenis van de Grote Koningen en het uitgestrekte rijk dat zij bestuurden. Het boek geeft een nieuwe blik op de koningen Cyrus de Grote, Xerxes, Darius en hun erfgenamen. Een adembenemend verhaal over macht, aanzien en verval, voor het eerst verteld vanuit de Perzen zelf. Leeswijzer G23-08

2. De Weimarrepubliek – Patrick Dassen

Patrick Dassen heeft voor deze nieuwe kijk op de Weimarrepubliek tot nu toe onbekende bronnen aangeboord: de ‘Abelpapers’, korte biografieën van vroege NSDAP-leden, die een bijzondere inkijk geven in de geschiedenis van de Weimarrepubliek. Deze republiek blijkt een staat geweest te zijn met zwakke, maar ook met een groot aantal sterke punten. Het resultaat is een helder geschreven verhaal over hoop en wanhoop, sterkte en kwetsbaarheid en vooral: veel fatale toevallige gebeurtenissen. Een leerzaam en prettig geschreven boek, zeker voor wie de problemen van onze tijd in een historisch perspectief wil zien. Leeswijzer G23-02

3. Het monsterschip – Luc Panhuysen

De Spaanse armada en Michiel de Ruyter zijn bij iedereen bekend. Maar wie weet hoe de Nederlandse zeemacht er tijdens de Tachtigjarige Oorlog voorstond en hoe een oorlog op zee in de praktijk verliep? Hoe het leven aan boord van een schip was en voor welke uitdagingen de kapiteins kwamen te staan? In ‘Het monsterschip’ wordt dit alles helder en duidelijk verteld. Luc Panhuysen weet van een op het eerste oog weinig inspirerend onderwerp een spannend en interessant verhaal te maken dat geen moment verveelt. Het boek was genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2022. Leeswijzer G23-09

4. De zwijger. Het leven van Willem van Oranje – René van Stipriaan

Willem van Oranje, Vader des Vaderlands. Wat bewoog hem? Waarom werd hij De zwijger genoemd? Hij speelde een sleutelrol in de Nederlandse Opstand en bij het ontstaan van ons land. Er zijn veel mythes rond zijn persoonlijkheid. In dit boek leren wij hem kennen via zijn correspondentie en door zijn daden. We lezen over zijn ambities, successen, manipulaties en nederlagen. De spanningen in zijn familie, zijn bizarre huwelijksleven en zijn neiging om, als het erop aan kwam, in het verborgene te opereren. Een dik boek, maar prachtig geschreven. Leeswijzer G23-13

5. Rusland. Land dat anders wil zijn – Gijs Kessler

De auteur beschrijft in begrijpelijke taal zonder ‘jargon’, de opkomst van de markteconomie maar daarnaast en vooral ook de mentale verandering van de Russische burgers in die jaren. Over het leven in een land waar de overheid haar burgers geheel aan hun lot overlaat. Hun omgang met de macht, het verleden en de wereld. Rusland hoopte vurig een ‘normaal’ land te kunnen worden, open naar de rest van de wereld en met een markteconomie en een democratie. Dat lukte maar zeer ten dele. Leeswijzer G23-06

6. Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 – Auke van der Woud

In vijf delen en 40 korte hoofdstukken laat Van der Woud op een bijzonder leesbare manier zien waarop die kwalificatie gebaseerd was en hij maakt duidelijk wat de achtergrond ervan was. Geen tabellen of grafieken, maar in heel duidelijke en beeldende bewoordingen maakt hij die tijd heel sterk invoelbaar. Onderwijl maakt hij duidelijk dat Willem I nauwelijks begaan was met zijn ‘onderdanen’. Leeswijzer G23-15

7. Femina. Een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen, via de vrouwen die daaruit zijn geschrapt – Janina Ramirez

Met dit boek wil de schrijfster een andere versie van de middeleeuwen presenteren: een waarin niet alles draait om mannen, maar om vrouwen. Ze moet hierbij opboksen tegen een eeuwenoude historiografische traditie die voornamelijk door mannen is gecreëerd en waarin de man centraal staat. In negen hoofdstukken worden vrouwen en groepen vrouwen beschreven die op uiteenlopende gebieden actief waren. Bij elk hoofdstuk wordt aangehaakt bij modern onderzoek van materiële resten van de middeleeuwse cultuur zoals een graf, een klooster, een kunstvoorwerp of een boek. Dat levert, ondanks wat storende slordigheden, een levendig en boeiend verhaal op. Het boek kreeg lovende recensies. Leeswijzer G23-10

8. De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis – Suze Zijlstra

Het verhaal wordt verteld via de vrouwelijke lijn. Vanaf de oudste nog teruggevonden voormoeder, een prachtig woord dat pas sinds 2019 in Van Dale is opgenomen, naar het heden. De moeder is duidelijk degene in het verhaal die de cultuur, de taal, de liedjes, het eten, de geuren van het thuisgevoel doorgeeft. De man is enkel in beeld als het gaat om het opklimmen in de maatschappij, het maatschappelijke aanzien. Leeswijzer G23-16

9. De poorten van Europa. Een geschiedenis van Oekraïne – Serhii Plokhy

‘De poorten van Europa’ is een vertaling van Serhii Plokhy’s ‘The Gates of Europe’, door de auteur voorzien van een nieuw hoofdstuk over de ontwikkelingen tot en met 2019. Het biedt een helder overzicht van de bewogen geschiedenis van Oekraïne; het is met flair geschreven en biedt behalve de grote lijnen ook belangrijke incidentele gebeurtenissen, hetgeen het boek uiterst leesbaar maakt. De lezer krijgt echt inzicht in de achtergronden van de oorlog die in 2014 begonnen is. Het boek is voorzien van tien kaarten, een historische tijdlijn en een verklarende woordenlijst. Leeswijzer G23-12

10. 1572. Burgeroorlog in de Nederlanden – Raymond Fagel & Judith Pollmann

Dit boek behandelt het oorlogsjaar 1572 in chronologische volgorde in vier naar de seizoenen genoemde hoofdstukken. Het geeft een onthutsend beeld van de chaotische gebeurtenissen in het jaar dat bekend kwam te staan als het mythische geboortejaar van Nederland. Dit vlot geschreven boek beschrijft de, soms gruwelijke, details over de oorlog veelal vanuit het perspectief van tijdgenoten. Het laat zien hoe verdeeld de Nederlanders waren en dat hun keuze voor of tegen de opstand grotendeels werd bepaald door pragmatische overwegingen, zoals lijfsbehoud, en niet zozeer door religie of andere principiële kwesties. Dit boek zal uw beeld van 1572 en de Opstand veranderen. Leeswijzer G23-05

Alle top 10 boeken >