Naar de inhoud
Lees voor

De democratie denken. Werk in uitvoering

Pierre Rosanvallon
Vantilt, 2019, 230 p.
Fi21-15

De Franse filosoof Rosanvallon is een van de belangrijkste hedendaagse denkers over democratie. In zijn in 2019 verschenen boek De democratie denken. Werk in uitvoering beschrijft hij de democratie als een permanente reorganisatie van het sociale leven, een werk in uitvoering dat nooit af kan zijn. Rosanvallon gaat niet uit van een normatief ideaalmodel van democratie, maar vertrekt vanuit het historische gegeven dat de democratie steeds opnieuw hooggestemde verwachtingen en hoop wekt, maar evenzeer gepaard gaat met teleurstellingen, verwarring en weerstand. Origineel, erudiet en nauwgezet beschrijft Rosanvallon de geschiedenis van die permanente spanning. Pierre Rosanvallon gaat in zijn boek in op zijn werk en methode, de betekenis van het politieke wantrouwen, de afnemende legitimiteit van democratische instellingen, de tanende zeggingskracht van het gelijkheidsideaal en de veronachtzaming van het belang van het bestuur in de democratie. Het verschijnsel populisme analyseert hij als een pathologie van de democratie.

Meedoen?

Senia helpt graag bij het vinden van een leesclub die bij je past.