Naar de inhoud
Lees voor

Gerlacus Buma. Een Friese patriciërszoon in het leger van Napoleon en Willem I

Sybrand van Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma
Prometheus, 2018, 240 p.
B19-03

Het boek gaat over de Friese officier Gerlacus Buma in de periode 1793-1938, over de val van Napoleon en het ontstaan van Nederland in zijn huidige omvang. De Friese burgemeesterszoon diende eerst gedwongen in het leger van Napoleon, daarna vrijwillig onder koning Willem I. Hij vocht bij Quatre-Bras, bij Waterloo en in de Tiendaagse Veldtocht tegen België. Maar zijn leven werd vooral beheerst door het jarenlange wachten in garnizoenssteden en legerkampen. Van daaruit schreef hij brieven naar zijn ouders in Friesland, die een persoonlijk inkijkje geven in zijn leven van alledag: een onzeker rondtrekkend bestaan dat grote gevolgen had voor zijn gezin, huwelijk en gezondheid. Zijn verre nazaten, de politicus Sybrand van Haersma Buma en de oud-officier en jurist Wiete Hopperus Buma, hebben het leven gereconstrueerd van deze Fries. Het resultaat is een makkelijk leesbaar boek over een interessante periode in onze vaderlandse geschiedenis.

Meedoen?

Senia helpt graag bij het vinden van een leesclub die bij je past.